Om CVU

Om CVU I Center for Vækst og Udvikling tilbyder vi full-service løsninger i mindre og mellemstore virksomheder indenfor strategi, ledelse, medarbejder- og teamudvikling. Vi er din sparringspartner på alle dine organisatoriske udfordringer og tager udgangspunkt i en helhedstankegang. Vi rådgiver dig og dine medarbejdere til at opnå større trivsel, arbejdsglæde og effektivitet. Gennem øget bevidsthed hos dig og dine medarbejdere kan vi sammen skabe synergi, samt langsigtet og holdbar bæredygtighed. Vi hjælper virksomheder med at løse mange forskelligartede udfordringer.

Måske kan du genkende dig og din virksomhed i nogle af disse typiske problemstillinger:

  • Er din virksomhed ude af kurs?
  • Har du for lidt tid til ledelse?
  • Oplever du højt sygefravær i dit team?
  • Er der hvisken i krogene, der gør medarbejderne utilfredse?
  • Er produktiviteten faldet?

Kan du svar ja på et eller flere af disse spørgsmål kan vi hjælpe dig med at gøre noget ved!

Vi arbejder med mindset og skaber forandring inden for:

  • Strategier, visioner og værdier
  • Ledelse og HR - Trivsel
  • Kommunikation
  • Motivation og arbejdsglæde

Vi arbejder med anerkendte HR-, ledelses-og mentaltræningsværktøjer, som har en dokumenteret positiv virkning på arbejdsglæde, motivation og produktivitet blandt ledere og medarbejdere. Vi har ingen standardløsninger på vores hylde! Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i din virksomheds behov og vi sætter os grundigt ind i virksomhedens strategi, mål, værdier og kultur.

fælles1

Medarbejdere

Flemming har 25 års erfaring som direktør, partner og chef i ejendomsadministrations-branchen og har været formand for EDC´s HR advisory board i en årrække. Han har i 12 år stået i spidsen og udviklet et selskab fra 4 til 45 ansatte med 20 % årlig vækst. Flemming arbejder med strategiprocesser, lederudvikling, medarbejdertrivsel og coaching. Han er uddannet inden for ledelse og salg, er NLP Master og coach og oprindeligt uddannet revisor.

Mail: flemming@centerforvaekstogudvikling.dk

Tlf. 22 43 03 42

Hanna har 9 års erfaring med stress-, karriere- og ledelsesrådgivning samt kommunikation og strategiprocesser via storytelling som selvstændig og en baggrund som projektleder i COWI A/S. Hanna arbejder med stressrådgivning, teamudvikling med fokus på trivsel og motivation, værdiprocesser via storytelling og coacher nye ledere. Hanna er lederuddannet, master- og stresscoach, business storyteller og scenekunstuddannet – samt uddannet miljøingeniør.

Mail: hanna@centerforvaekstogudvikling.dk

Tlf. 53 83 32 24Henning er ledercoach og har godt 20 års erfaring med udvikling af ledere og medarbejdere. Henning arbejder bredt med organisations-, leder- og selvudvikling med særlig fokus på autentisk ledelse, kommunikation der virker samt højere energi og arbejdsglæde – både i grupper og i individuelle forløb. Henning har en baggrund fra den finansielle sektor og var en del af ledergruppen på Finanssektorens Uddannelsescenter i knap 8 år. Han er uddannet indenfor organisation og ledelse, er åndedrætsterapeut, NLP Master, ICC coach og er certificeret i en række personprofilværktøjer.

Mail: henning@autention.dk

Tlf. 60 48 61 96Sus er ledelses- og karriererådgiver og har 17 års HR- og kommunikationserfaring som Business Partner samt HR- og kommunikationskonsulent fra rådgivervirksomheden Rambøll og som selvstændig. Sus arbejder med ledelse, kommunikation, teamudvikling, samt strategi- og forandringsprocesser igennem workshops og coaching.
Sus er uddannet indenfor ledelse og HR, NLP og coachuddannet, er hypnoterapeut og certificeret i personlighedstestning og har desuden en baggrund som translatør og tolk.

Mail: sus@getbetterconsulting.dk

Tlf. 24 49 84 93

 

 

Referencer

Strategi

”Jeg har deltaget på kurser i strategi med CVU og kan på det varmeste anbefale, at få et overblik over de værktøjer der skal anvendes i det daglige for at strategien lykkedes. CVU faciliterer processen dagen igennem og påvirker dermed positivt den nuværende strategi samt de ønsker der er til at fastlægge fremtidens strategi. Nu bruger vi værktøjerne i vores strategiarbejde i TT Revision og overfor kunder der har brug for sparring til strategi.
Selve uddannelsesformen, hvor der ikke er så mange på holdet med to undervisere, gjorde at der blev tid til at udveksle erfaringer og fremtidige idéer”
Thøger Rude Andersen, registreret revisor og partner i mellemstor dansk revisionsvirksomhed
    
Ledelse
””One size fits all” er ikke en mulighed når det gælder ledertræning! På dette kursus springer man ikke over hvor gærdet er lavest. Kurset er konkret, praktisk og løsningsorienteret og der tages afsæt i den enkeltes kompetencer og muligheder. På kurset har jeg fået belyst de evner jeg allerede besidder som leder, og hvilket potentiale og muligheder jeg har for at skabe de bedste rammer for en god, velfungerende og tilfreds arbejdsplads. Jeg føler mig bedre rustet, da jeg har fået nogle konkrete værktøjer at arbejde med, som passer specifikt til mig og mine udfordringer.”
Pernille Holm Frandsen, CEO hos Husejernes Boligbesigtigelse, deltager i Ledelse i praksis.

”Jeg må indrømme, at jeg var pessimistisk inden jeg deltog på Ledelse i praksis. Jeg har været på så mange kurser, hvor jeg kun har haft brug for 20 % af indholdet, men dette har været helt forrygende. Her er der ikke nogen modeller, som vi gennemgår blot for at blive eksamineret i teorien, men helt konkrete redskaber, som baserer sig på de ledelsesmæssige udfordringer, som vi har her og nu. Med en buddy-ordning og coaching imellem modulerne forventer jeg at vi bibeholder motivationen til at bruge værktøjerne i hverdagen”.
Ole Ostenfeld, Boligadministratorerne A/S, deltager i Ledelse i praksis

”Min deltagelse i uddannelsesforløbet har medført, at jeg nu praktiserer en mere effektiv og motiverende form for ledelse. Vi er under 8 deltagere på holdet, og uddannelsen er yderst praktisk orienteret, blandt andet baseret på konkrete problemstillinger fra ens hverdag. Der er derfor sat god tid af til at coache de enkelte ledere. Jeg har fået et stort udbytte af dette og er blevet bedre til at lytte til, forventningsafstemme med og uddelegere mere til mine medarbejdere. Jeg stiller flere HV-spørgsmål til mine medarbejdere, tror på at mine medarbejdere kan levere varen – uden min direkte indblanding. Samtidig har jeg fået det udgangspunkt, at når medarbejderne kommer ind med en opgave, skal de også have den med ud igen. Dette har frigivet en del ressourcer og tid i min kalender. Jeg er ikke længere en flaskehals.”
Timmy Lund, administrationschef og advokat i en større dansk ejendomsadministration, deltager i Ledelse i praksis

”Jeg har fået meget ud af Ledelse i praksis. Konceptet om at møde andre ledere med samme problemer, som mig selv har gjort mig mere afklaret om egne forventninger til mig selv som leder. Jeg har i særlig grad fået meget ud af coaching og sparring på min udtryksform når jeg uddelegerer. Mine medarbejdere forstår nu vigtigheden af mine forventninger til dem og de tager i højere grad ejerskab over opgaverne. Kort sagt er jeg blevet bedre til at håndtere uddelegering af opgaver til mine medarbejdere. Uddannelsen har desuden givet mig en stor bevidsthed om opdelingen mellem det at være administrator og det at være leder – og jeg kan nu mere proaktivt vælge hvilken rolle jeg påtager mig”
Martin Yde, ingeniør og direktør i en dansk rådgivningsvirksomhed, deltager i Ledelse i praksis

”Jeg kan på det varmeste anbefale lederuddannelsen – Ledelse i praksis. Uddannelsen har gjort mig mere opmærksom på min egen situation, som leder. Jeg er blevet bedre til at tilpasse min kommunikationsform til mine medarbejdere og have fokus på min egen tilstand, når jeg sætter scenen til diverse samtaler med kunder og medarbejdere. Selve uddannelsesformen, hvor vi ikke var så mange på holdet kombineret med to undervisere, gjorde at der blev tid til at udveksle erfaringer. Denne åbenhed var særlig brugbar og gavnlig og gav inspiration til at tackle nogle af de daglige udfordringer på ny måde.”
Thøger Rude Andersen, registreret revisor og partner i mellemstor dansk revisionsvirksomhed, deltager i Ledelse i praksis

”Min vigtigste læring på Ledelse i praksis har været at blive bedre til at uddelegere opgaver til mine ansatte, få dem til at løse opgaver med glæde og få en mere motiveret og committet stab. På kurset er der blevet stillet gode spørgsmål, som har tvunget mig som leder til refleksion. Jeg står bedre nu i forhold til mine oprindelige udfordringer som bestyrer af Holberggård”.
Brian Andersen, bestyrer af Holberggård, deltager i Ledelse i praksis

“Det er utroligt, hvad man kan få ud af et 5-sessioners coachingforløb med fokus på ledelse.
Da jeg mødte Henning første gang var jeg lettere stresset og udbrændt, og havde i virkeligheden indfundet mig med at sådan er livet i administrationsbranchen nok. Henning indbød mig til at prøve et coachingforløb, og det har jeg ikke et øjeblik fortrudt. Det har givet mig ny energi, da jeg føler jeg har fået en helt ny strategi for min måde at arbejde på. Jeg er blevet langt mere bevidst om min facon at agere ledelsesmæssigt på og ikke mindst har jeg lært, at det er okay at være ”på tværs”. Jeg vil gerne have lov at sige tusind tak for Hennings måde at være på, og faktisk har jeg mindst lige så meget oplevet Henning som værende en mentor for mig, og det har været yderst inspirerende.
Jeg føler mig klar til at indtage verden ”på ny” og på en helt ny og anderledes måde, men det føles helt naturligt.”
Jesper Madsen, Kundechef i større dansk administrationsselskab, modtog ledersupervision

Teamudvikling

”Vi brugte CVU til en teamdag, hvor vi fik kortlagt vores personlighedstyper i teamet og fik forståelse for hinandens forskelligheder, styrker og svagheder. Vi blev endvidere bevidste om hvordan vi selv kunne håndtere det daglige pres og stressniveau i forhold til vores individuelle situation og teamet.”

Advokat Niels Hupfeld, Advokataktieselskabet Hupfeld & Hove

"Tusind tak fordi I muliggjorde en lærerig oplevelse i Shelteret. Jeg er dybt taknemmelig for jeres bidrag og støtte til min rejse mod et mere harmonisk liv. Jeg er virkelig dybt taknemmelig! Og rørt."

Maj Britt Lyndgaard, Leo Pharma

Medarbejdercoaching

”Jeg deltog i et coachingforløb hos CVU ovenpå en svær tid med sygdom hos et nært familiemedlem og stor arbejdsbelastning både på arbejde og efteruddannelse. Igennem forløbet fik jeg værktøjer til at bygge mine egne ressourcer op og til bedre at kunne sige både til og fra”.

Christina, ansat hos Boligexperten

”Jeg er glad for at jeg deltog i et rigtig godt coachingforløb hos CVU. Jeg synes jeg har fået nogle meget brugbare værktøjer til at arbejde videre med, herunder hvordan jeg tackler svære samtaler og får sat rammerne for og kommunikeret mine behov omkring mine arbejdsbetingelser”.

Mia – ansat hos BXP Advokater

”Jeg deltog i et coachingforløb hos CVU efter en tid med stor arbejdsbelastning/ferieafløsning og en tid med dødsfald i familien. Igennem forløbet fik jeg sat fokus på at have tid til mig selv og at det er ok at tage vare om mine egne behov først. Jeg fik mærket efter hvad jeg gerne vil prioritere – både privat og på arbejdet -  hvilket har givet mig øget overskud i hverdagen”

Ansat i Boligexperten

Stresscoaching

“I forbindelse med, at jeg i foråret 2014 befandt mig i en overordentligt stresset periode af mit arbejdsliv, fik jeg mulighed for at få et stresscoachingforløb hos Henning. Selvom det i sig selv var stressende at skulle hive 4×2 timer ud af en i forvejen fyldt kalender, oplevede jeg efter blot en enkelt seance, at mit overskud steg helt enormt. Dette skyldtes dels forløbets vejrtræknings- og meditationsøvelser, dels Hennings fantastiske evne til at være ekstremt irriterende og skubbe til min opfattelse af tingene samtidig med, at han formår at få mig til at slappe uforbeholdent af i hans selskab. Jeg har svært ved at se, hvordan jeg skulle være kommet igennem foråret uden Hennings vejledning, men det var jeg nok – med ham ved min side gik det bare en hel del smidigere…”
Kasper, Adm. direktør, cand.jur.

"Jeg deltog i et coachingforløb hos CVU ovenpå et sygdomsforløb. Igennem coachingforløbet blev jeg klædt på til at opbygge mine ressourcer, tackle den daglige stress og fik sat rammer omkring mit arbejde".

Lone, administrator

”Inden at jeg blev stresscoachet af Flemming havde jeg svært ved at huske og var anspændt i hele kroppen efter at have haft meget travlt i en lang periode. Flemming har været uvurderlig for mig i hele forløbet og givet sig tid til mig hver gang jeg har været til møde hos ham – også selvom mødet er overskredet den aftalte tid. Jeg har lært at lave dybe vejrtrækninger så jeg føler mig mere afslappet, og er blevet meget mere opmærksom på mig..”
Gitte, administrator

”Da jeg kom til Flemming var jeg enormt træt – både fysisk og psykisk. Jeg havde ingen energi overhovedet, konstant kvalme og hovedpine. Da det var værst lå jeg bare og kastede op og begyndte at tabe mig. Jeg var ked af det og havde konstante bekymringer og tankemylder. Igennem forløbet hos Flemming lærte jeg at lytte til min krop når jeg begynder at få stress symptomer og sige fra, bruge vejrtrækningsøvelser og Anti stress apps og få analyseret hvad mine stressårsager er samt få styr på krop og sind igen. ”
Nadja, administrator